Odvetniška pisarna Sluga deluje na sledečih delovnih področijh:

dedno pravo, družinsko pravo, stvarno pravo, pogodbeno pravo, odškodninsko pravo, medijsko pravo, kazensko pravo.

Odvetniška pisarna Sluga