Brane Sluga:

Delovna področja: dedno pravo, družinsko pravo, stvarno pravo, pogodbeno pravo Vpisan v imenik odvetnikov Odvetniške zbornice v Ljubljani dne 1.10.1981.

Odvetnik Brane Sluga