Brane Sluga:

Delovna področja: dedno, družinsko, stvarno, pogodbeno, zemljiškoknjižno, izvršilno pravo... Vpisan v imenik odvetnikov Odvetniške zbornice v Ljubljani dne 1.10.1981.

Odvetnik Brane Sluga