Mateja Cigan:

Delovna področja: dedno, družinsko, stvarno, pogodbeno, zemljiškoknjižno, izvršilno pravo... Vpisana v imenik odvetnikov Odvetniške zbornice v Ljubljani dne 27.11.2018.

Odvetnik David Sluga